1/10

Ο οικισμός της Παχειάς  Ράχης χαρακτηρίστηκε σαν παραδοσιακός οικισμός το 1996 (ΦΕΚ 1032/11.9.96). Τα σπίτια είναι πέτρινα και τα παλιά καλντερίμια  πλακόστρωτα με μαυρόπετρα.

 

Η περιοχή του Ελλάνιου  Όρους από το 1957 προστατεύεται σαν αρχαιολογικός χώρος και από το 1980 σαν Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ).